چهارشنبه سوری

سه شنبه ی آخر سال همه به محل برگزاری چهارشنبه سوری  می رويم. تقريبا همه ی ايرانيان شهرمان به آنجا می آيند . بوته هايی برای آتش زدن آماده شده است.

وقتی از روی آتش می پريم جمله ی زير را می گوييم:
 

                       زردی  من از تو            سرخی  تو از من

 

ما به اين وسيله  آرزوی  سلامتی  و شادابی می کنيم. در آنجا آجيل  شيرين هم می خوريم.  در آجيل شيرين ، پسته ی خام ، نخود چی ، توت خشک ، بادام ، فندق ، کشمش  و  گردو  وجود  دارد.  اين آجيل  را آجيل چهارشنبه سوری  می گويند.