نامه های رسيده:


>
سووال اول: آیت الله ناصر مکارم شیرازی گفته است: " مردم صفوف خود را از منافقان کوردل جدا کنند." بهترین وسیله برای جدا کردن این صفوف از همدیگر از چه راهی ممکن است؟
>
گزینه اول: با سپر
>
گزینه دوم: با قمه
>
گزینه سوم: با چماق
>
گزینه چهارم: با گاز اشک آور
>
>
سووال دوم: چه کسی در تقلبات انتخاباتی ایران دست نداشت؟
>
گزینه اول: احمدی نژاد در تقلب دست داشت.
>
گزینه دوم: محصولی در تقلب دست داشت.
>
گزینه سوم: هاشمی ثمره در تقلب دست داشت.
>
گزینه چهارم: خودش می داند منظورم کیست.
>
>
سووال سوم: صدا و سیما دیشب از قول پلیس به مردم اعلام کرد از ساعت هشت شب از خانه بیرون نروند، چرا؟
>
گزینه اول: چون شب ها باید روی پشت بام برویم
>
گزینه دوم: چون بیرون هوا سرد است
>
گزینه سوم: چون هیچ جا مثل خانه آدم نمی شود
>
گزینه چهارم: چون حکومت نظامی شاخ دارد ولی دم ندارد
>
>
سووال چهارم: از کجا می فهمیم که یک دست پنهان پشت یک انتخابات بوده است؟
>
گزینه اول: از چماقی که توی سرمان می خورد.
>
گزینه دوم: از گاز اشک آوری که دودش توی چشم ما می رود.
>
گزینه سوم: از سنگی که به پای مان می خورد.
>
گزینه چهارم: دست پنهان نباشد که این همه درد نمی گیرد.
>
>
سووال پنجم: با توجه به اینکه دولت و مخالفانش معتقدند رای مردم را به دست آورده اند، لطفا بگوئید مردم چه کسانی هستند؟
>
گزینه اول: کسانی که تلویزیون نشان می دهد.
>
گزینه دوم: کسانی که بلدند کتک بزنند.
>
گزینه سوم: کسانی که عکس شان چاپ می شود.
>
گزینه چهارم: رئیس جمهور و فامیل اش.
>
>
سووال ششم: آقای محتشمی گفته است " آمار 70 درصد حوزه های انتخابیه بیش از واجدین شرایط است." چرا مردم هفتاد درصد حوزه های رای گیری بین 102 تا 140 درصد خودشان بودند؟
>
گزینه اول: چون مردم ما خیلی زیادند، حتی بیش از صد درصد.
>
گزینه دوم: چون ارواح بابای مسوولان هم در انتخابات حضور داشتند.
>
گزینه سوم: چون شهیدان زنده اند و ممکن است رای بدهند.
>
گزینه چهارم: بیخودی برای چی دنبال دلیل می گردید؟
>
>
سووال هفتم: اگر یک رئیس جمهور محبوب با 63 درصد آرا انتخاب شده باشد، یک روز پس از انتخابات به چه وسایلی نیاز ندارد؟
>
گزینه اول: پلیس ضد شورش
>
گزینه دوم: لباس شخصی
>
گزینه سوم: گاز اشک آور و باتوم و سپر برای شمارش آرا
>
گزینه چهارم: دستگیری مخالفانش
>
>
سووال هشتم: اگر یک محسن رضایی پس از شمارش 30 میلیون رای 630 هزار رای آورده و پس از شمارش 34 میلیون رای تعداد آرای او 580 هزار رای بشود، این 50 هزار رای کجا رفته است؟
>
گزینه اول: به درک
>
گزینه دوم: به درک اسفل السافلین
>
گزینه سوم: به جهنم
>
گزینه چهارم: تبدیل به انرژی شده است
>
>
سووال نهم: آیت الله خامنه ای گفت: " جناح پیروز و جناح غیر پیروز انتخابات یکدیگر را عصبانی نکنند." منظور وی از این جمله چه بوده است؟
>
گزینه اول: می خواست بیشتر عصبانی کند.
>
گزینه دوم: عزیزان! اگر عصبانی شدید توی سرتان می زنیم.
>
گزینه سوم: عزیزان! نذار عصبانی بشم ها.
>
گزینه چهارم: عزیزان! آدم وقتی کتک خورد نباید عصبانی بشود
>
>
سووال دهم: یک رئیس جمهور در انتخابات تقلب کرده است، شرایط لازم برای چنین رئیس جمهوری چیست؟
>
گزینه اول: قبلا هاله نور دیده باشد
>
گزینه دوم: وزیرش مدرک دکترای تقلبی داشته باشد.
>
گزینه سوم: آمار دروغ داده باشد.
>
گزینه چهارم: صاف صاف توی چشم مردم دروغ گفته باش