مخالفت روحانيون

بخشی از روحانیت با طرفداری از اصل مالكیت ، از مالكان بزرگ به دفاع  برخاست  و با  اصل  آزادی زنان  یعنی حق شركت زنان در انتخابات عمومی هم به عنوان نفوذ  فرهنگ غربی  و ضد اسلامی بودن آن مخالفت كرد.

همچنین این روحانیان نگران آینده موقوفات بودند كه بطور سنتی تنها شكل نسبتاً ایمن مالكیت  و یكی از ستون های  اصلی و مهم استقلال مالی جامعه مذهبی به حساب می آمد.

دیگر اینكه روحانیان پیدایش دیكتاتوریی  را حس می كردند كه بر خلاف قدیم قصد داشت خود مختاری رهبری شیعه را نابود كند.

اوج مخالفت روحانیت با اصلاحات شاه قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بود كه به سركوب تظاهر كنندگان ودستگیری و تبعید آیة الله خمینی از ایران منجر شد.

 

 

 

     عکس - امام در حال سخنرانی و " افشای "  رژیم به سال ۱۳۴۱ در مسجد اعظم قم