انقلاب فرهنگی اسلامی

در بهار ۱۳۵۹ دانشگاهها و مراكز آموزش عالی به مدت دو سال به بهانه انقلاب فرهنگی بسته شدند. اعلام این موضوع با مخالفت دانشجویان و دانش آموزان روبرو شد كه به عنوان اعتراض در خیابانهای اطراف دانشگاهها و بویژه دانشگاه تهران به تظاهرات و تحصن پرداختند. پاسداران برای متفرق كردن دانشجویان و دانش آموزان، به این تحصن ها حمله كرده  و ۲۸  نفر را طبق آمار دولتی كشته و تعداد زیادی را مجروح كردند.

بعد از این واقعه ابوالحسن بنی صدر كه در آن زمان رییس جمهور بود، همراه بهشتی رهبر وقت حزب جمهوری اسلامی، در دانشگاه تهران نماز خواند و به سخنرانی پرادخت. او فتح دانشگاه را توسط نیروهای انقلاب اسلامی اعلام كرد و این روز ( ۱۸ اردیبهشت ۵۹ ) را  روز تولد جمهوری اسلامی نامید*.

 

پرسش و تمرين:

1 - دانشگاهها چه نقشی در انقلاب ايفا کردند؟

2 - چرا سران جمهوری اسلامی می خواستند دانشگاهها را ببندند؟

3 - چرا بنی صدر اين روز را روز تولد جمهوری اسلامی ناميد؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

* در اواخر سال 2015 میلادی یکی از طرفداران بنی صدر با ما تماس گرفت و گفت که  روز سخنرانی دوم اردیبهشت است و بنی صدر نگفته است تولد جمهوری اسلامی بلکه گفته است استقرار جمهوری اسلامی. ما از اوخواهش کرده ایم تا نوار سخنرانی را برایمان بفرستد. چون از تاریخ نوشتن این درس مدتی می گئرد ما دسترسی به نویسنده ی متن نداریم و چون هنوز فیلم سخنرانی به دستمان نرسیده بنابراین سانسور با دستکاری در متن را درست نمی دانیم.