اتحاد مردم  با  روحانيون

در آذرماه سال ۱۳۵۷ راهپیمایی بزرگی در تهران برپا شد كه طول آن به ۱۲ كیلومتر می رسید و در انتهای این راهپیمایی دكتر ابوالحسن بنی صدر كه یكی از روشنفكران خارج كشور و هوادار روحانیان بود، در میدان آریامهر سخنرانی كرد. كسانی كه در این راهپیمایی شركت كرده بودند به امید اینكه با بركناری رژیم شاه ، آزادی در كشور حكمفرما خواهد شد، نام این میدان را به " میدان آزادی" تغییر دادند.

عكس  مردم در میدان آریامهر ( ميدان آزادی)

در ۱۵ دیماه ۱۳۵۷ شاه یكی از مخالفان قدیم خود را كه یك چهره  ملی بود،  بنام " دكتر شاهپور بختیار"  به نخست وزیری برگزید.

 عكس        شاپور بختیار

محمد رضا شاه بعد از ۱۱ روز یعنی در ۲۶ دیماه ۱۳۵۷ پس از تشكیل شورای سلطنت  در یك سخنرانی كوتاهی خطاب به مردم گفت  : " من انقلاب شما را شنیدم" . او  در فرودگاه مهرآباد از كشور خارج شد.   این سخنرانی در زمانی ایراد شد كه كارگران شركت نفت ، برای جلوگیری از صدور نفت  خام به كشورهای آفریقای جنوبی  و اسراییل ، اعتصاب کرده بودند  و لوله های نفت را بسته بودند.   

 

خندند برآن دیده كه اینجا نشود گریان!                       

خمینی كه از شهر نجف در عراق به پاریس رفته بود، در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به ایران آمد و در ۱۵ بهمن " مهندس مهدی بازرگان"   دبیر كل  " نهضت آزادی "  را مسؤل تشكیل كابینه دولت موقت كرد.

 

عكس

خمینی  در مدرسه فیضیه قم